logo

Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri

Amaç ve genel bilgi

Sağlık hizmetleri alanında 48 yıllık deneyimimiz ile,
Türk Hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara özendirmeye ve desteklemeye devam ediyoruz.

Ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda tüm yan dalları da
içeren medikal merkezler bünyesinde bütüncül sağlık yaklaşımını benimsemiş bulunan Güven Sağlık Grubu; 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yüksek teknolojiyi sağlık hizmetinin ayrılmaz bir parçası olarak görmektedir.

Bu bağlamda, 2008 yılından beri tıp alanında genç araştırmacıları destekleyen Güven Sağlık Grubu, Dr. Aysun - Ahmet Küçükel Tıp Ödülleri’ni Türk hekimlerini yüksek nitelikli bilimsel araştırmalara özendirmek ve desteklemek amacıyla, En İyi Bilimsel Araştırma Ödülü" ve "Genç Araştırmacı Proje Destek Ödülü" olmak üzere iki kategoride düzenleniyor.