Dr. Aysun KÜÇÜKEL

photo

23 Nisan 1941 tarihinde Malatya’da dünyaya gelen Dr. Aysun Küçükel, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1964 yılında mezun olmuştur. Almanya Bremen Şehir Hastanesi’nde Anestezi ve Reanimasyon ihtisası yapan Küçükel, 1972 yılında yurda dönmelerini mütakip Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalında çalışmalarını sürdürmüştür. 1973 yılında eşi Doç.Dr. Ahmet Küçükel ile birlikte Ankara Güven Hastanesi’ni kurmuş vefatına dek aralıksız olarak Hastanenin Başhekimliğini yürütmüştür.

48 yılı aşkın süredir kesintisiz olarak hizmetlerine devam eden Ankara Güven Hastanesi, Dr. Aysun Küçükel önderliğinde, toplumun her kesimine hitap eden, kaliteli sağlık sistemine dayalı, etik değerlerle bütünleşmiş sağlık politikalarının doğru bir zemine oturtularak geliştirilmesi için büyük uğraşlar vermiştir.

Dr. Aysun Küçükel Türkiye’de sağlık sektörünün gelişmesinin; ileri teknolojiyle donatılmış, eğitimli insan kaynağıyla hizmet veren kuruluşların tüm ülkeye yayılmasına bağlı bulunduğu düşüncesinden hareketle, bu amaç doğrultusunda devlet ile özel sektörün el ele çalışarak birbirlerini tamamlamaları gerektiğine inanmış ve başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletin bir çok kademesinde görev yapan yetkililerle gerek yasal düzenlemelerin oluşturulması, gerek yeni politikaların üretilmesinde işbirliği içinde olmuştur.

Özel hastaneler ile, sağlık kurum ve kuruluşlarının çoğunluğunu temsil eden, misyonları sağlık hizmetinde kaliteyi ve verimliliği artırmak, sürekli kılmak olan Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği(OHSAD) nin kurulmasına ön ayak olan Dr. Küçükel, vefatından hemen önce kurduğu Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı aracılığıyla sağlık sektöründe ihtiyacı azami düzeyde hissedilen sağlık elemanı yetiştirmeyi hedeflemiştir.

Dr. Aysun Küçükel, Türk kadınlarının çağdaş koşullar altında eğitilmesi, bilim ve kültür düzeylerinin yükseltilmesi, ekonomik alanda bağımsızlıklarını kazanmaları ve sosyal alanlarda daha etkin yer alabilmeleri için çalışmalar yürütmüş, başta Üniversiteli Kadınlar Derneği olmak üzere birçok dernek ve platformlarda aktif görevler üstlenmiştir.