Ödül Takvimi Aşağıdaki Şekilde Düzenlenir

  • Her yıl Eylül ayı içerisinde tıp fakültelerine, eğitim ve araştırma hastanelerine, Türk Tabipleri Birliğine ve uzmanlık derneklerine ödüle ilişkin yazılı duyuru ve afişler gönderilir.
  • Başvurular "Ankara Güven Hastanesi Bilim Komitesi Şimşek Sk. No:29 06540 Kavaklıdere Çankaya-Ankara" adresine posta yoluyla veya şahsen yapılır.
  • Her yıl Aralık ayı sonuna kadar başvurular kabul edilir. Posta yolu ile yapılan başvurularda postadaki gecikme süresi dikkate alınmaz.
  • Her yıl Ocak ayı sonuna kadar jüri değerlendirmesi tamamlanır ve sonuçlar Güven Hastanesi resmi internet sitesinde ilan edilir.
  • Takip eden Mart ayı ilk yarısında ödüller sahiplerine dağıtılır.
  • Son başvuru tarihi 31 Ocak 2016'dir